Efekt COMB FILTER - Šola tonske tehnike

Efekt COMB FILTER

Tokrat nas zanima problematika večih virov zvoka in časovni zamik med njimi ali s tujko Comb filter efekt.

Primer:

Stojimo med dvema zvočnikoma natanko v simetralni sredini (predstavljate si enakostranični trikotnik). Zvok prihaja iz obeh strani sočasno, zato se sešteje za 6dB. V primeru, ko stopimo iz simetrale na stran (risba 4), se pojavi med viroma časovni zamik, kar pomeni, da se nekatere frekvence odštejejo, druge pa seštejejo.

Da bo izračun čim bolj enostaven, predpostavljajmo, da je razlika v oddaljenosti do zvočnikov 34cm. V tem primeru je časovni zamik 1ms. Zanima nas najnižja frekvenca, ki se odšteje. To je tista, ki je iz dveh virov zamaknjena za polovico svoje valovne dolžine in prihaja v naši točki v protifazo. Valovna dožina je torej 2x34cm=68cm, valovni čas t0 je 2x 1ms=2ms. Najnižja frekvenca je torej 1/t0 =500Hz. Odštejejo se tudi njeni lihi večkratniki. V praksi to pomeni, da se barva zvoka v vsaki točki v prostoru spreminja, razen v simetrali. Poslušajte in primerjajte zvočni primer 1 in 2. Prvi je sočasno seštet roza šum, drugi pa s časovno zakasnitvijo 1ms. Opazili boste razliko v barvi.

Primer 1:

Primer 2:

Spodnja slika prikazuje frekvenčni odziv drugega zvočnega primera. Vidimo oslabitve pri frekvenci 500Hz in njenih lihih večkratnikih (1500, 2500, 3500...Hz).

Efekt COMB FILTER

Da bi se temu čim bolje izognili, bomo zvočnike v dvorani postavljali čim bolj skupaj, glej risbo 1 in 2. Podobno se dogaja, ko postavljamo več mikrofonov na en vir zvoka. Kamerman snema intervju z dvema mikrofonoma, enega ima novinar v roki, drugega ima na kameri za ambient (risba 3). Če bo v montaži uporabil oba in ambientalnega ne bo časovno približal (pomaknil v levo), bo govor frekvenčno spačen. Poslušajte zvočni primer 3, govor z enim mikrofonom in zvočni primer 4, govor z dvema mikrofonoma, kjer je drugi oddaljen za 1m. Pazljivo torej, ko boste postavljali ambientalne mikrofone!

Comb Filter risba

Primer 3:

Primer 4:

Prosimo delite našo stran
>