1. TEDEN

Uvod v predmet

Spoznavanje poklica tonskega tehnika in narave dela v raznih ustanovah in medijih.

Teorija zvoka

Opis zvoka, kot valovanja, osnovni parametri in lastnosti. Resonanca in alikvoti. Problematika seštevanja zvoka iz večih virov, slušni primeri.

Akustika prostorov

Elementi za uravnavanje akustike prostorov. Studio in koncertne dvorane.

Glasbene zasedbe

Standardne postavitve glasbenih zasedb in orkestrov.

x
>