18 Minutna demonstracija  miksa pop-rock skladbe 

Pridobi si dostop do posnetka, kjer Danilo Ženko razlaga osnovne zakonitosti mešanja zvoka!

Vaš email ne bo nikoli deljen ali prodan.

>